ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА КРАЙНИ АБОНАТИ НА ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИЦИ

  Решение, предназначено за всички доставчици на интернет и телевизия на крайни абонати. Това решение е подходящо и за компании, които стартират бизнеса си от самото начало.

  Много от дейностите, които всички доставчиците на Интернет и телевизия на крайни абонати (лан и кабелни оператори) извършват, са скъпи и генерират голям финансов ресурс.
  Една голяма част от тези дейности биха могли да се възложат за изпълнение на някой друг. Това ще освободи голям човешки и/или финансов ресурс. Ние сме се погрижили да организираме и да предложим на нашите клиенти готово решение за управлението и предоставянето на решение за тези дейности.

  Ние предлагаме да се свържете към нас чрез тъмно влакно (dark fiber) или вилан (vlan) и ще получите:

  Ай Пи телевизия, за която не е необходимо вие да се ангажирате с организацията, инвестицията и договарянето на права
  Билинг - система за управление на вашите крайните абонати която е уеб базирана и работата с нея става изцяло през интернет без да е необходимо да поддържате скъпи сървъри и сървърни помещения с админи, ток, охрана и др.
  Шейпър, който не е ЛИНУКС базиран
  Мейл сървър, който да предоставите на вашите клиенти


  Поддръжка на цялостната конфигурация на кор мрежата и оборудването (ай пи адреси и/или управлението им в райп, конфигурация на централни рутери, суичове и др.)

  Също така сме се погрижили да нямате главоболия относно управлението на крайните клиенти предвидено в закона за електронни съобщения по чл.250а, като изцяло поемаме ангажимента за крайните ви абонати.