Статистика

  Това решение дава възможност за информация на нагласите и интересите на всички потребители ползващи услугите интернет и телевизия чрез пасивно събиране на данни без да е необходимо да досаждаме с въпроси или изскачащи банери, които да ни поканват да участваме в някакво проучване или допитване, което дразни хората и невинаги е достатъчно точно.


  Статистика Телевизия:
  Пийпълметрията от дълго време поражда напрежение в сектора. Често се наблюдават сериозни различия в рейтингите. Агенциите прилагат различни системи и методи на работа. Това принуждава играчите на пазара да купуват изследванията на няколко компании, за да са сигурни, че планират правилно бюджетите си. И днес продължават да остават съмнения за достоверността на данните. Основните ефирни телевизии и рекламната индустрия са единодушни, че трябва да бъде направена проверка на системата, която мери ТВ аудиторията.
  Ние предлагаме независимо и напълно пасивно решение, което ще ви ориентира за някои от най-важните параметри, като коя и в кой момент е най-гледаната телевизия, къде е тя спрямо другите на пазара, колко са хората и от кой ТВ канал идват, както и къде отиват и т.н. Данните от тази статистика се генерират на всяка минута и вие ще получавате информация за това веднага чрез нашето уеб приложение.

  Статистика Интернет:
  Статистиците са добре запознати с предизвикателствата, породени от бързите промени на технологиите, в областите, свързани с интернет. В тази област се наблюдава значително развитие, като рекламния пазар заема все по-голям дял. За да се задоволяват новите потребности от данни се извършват проучвания върху различни аспекти от използването на интернет.
  Ние предлагаме независимо и напълно пасивно решение, което ще ви ориентира за интересите на ползващите интернет, тяхната нагласа в различните свери на електронна търговия, спортни или други мероприятия или най-посещаваните информационни сайтове. Данните от тази статистика се генерират на всяка минута и вие ще получавате информация за това веднага чрез нашето уеб приложение.