Интернет

  Доставката на интернет е с гарантирано качество и скорост. Конкретните решения при конфигурирането на услугата, на всеки клиент са съобразени със спецификата, на мрежата и изисквания.  Параметри на услугата:

  100% гарантиран капацитет до интернет мрежата
  Симетричен трафик
  Скорост без ограничение съобразена с клиентските изисквания
  Предоставяне на ИП адресно пространство IPv4 или IPv6
  Регистрация на автономна система
  Регистрация и управление на мрежи
  Първоначална конфигурация и поддръжка на статична и динамична маршрутизация по протокол BGP
  Непрекъснато наблюдение на натовареността на клиента и известяване чрез email и sms при влошаване или отпадане на услугата
  Приоритизация на различните видове трафик