Билинг

  Системата съдържа различни модули, които управляват всички процеси в администрацията на фирма - Интернет доставчик или Кабелна телевизия.
  Модул Клиенти

  Отговаря за съхраняване на информацията за клиентите.
  Параметрите за клиент са следните:

  Име; Дилър на клиента - търговец, който го обслужва; Телефон; Факс; Имейл; Коментар; Адрес в два варианта: по макет и свободен текст

  Тип на клиента Физическо/Юридическо лице – съответно, за Физическо лице има полета, за ЕГН и лична карта, а за Юридическо лице, за Данъчен номер, Булстат, МОЛ, Име на фирмата и Адрес на фирмата

  В този модул са включени и всички системи за разплащане, и техническо състояние на услугите

  Модул Организатор

  Спомага за организиране на работата в офиса и управлението на техници като записва задачи от рода, на нова инсталация, на клиент или авария при клиент. Всяка задача има определен брой стъпки, които могат да се настройват – записва се статуса на всяка стъпка както и статуса на задачата (дали е приключена или не). Могат да се правят справки на задачите за деня

  Модул Справки

  Брой услуги: по вид, дилър, състояние и дати

  Приходи: по начин на плащане, тип на самото плащане, вид на услугата, дилър, оператор въвел плащането и др.

  Трафик на всички потребители

  Активни потребители в момента

  Модул Мрежи

  Тук се записват всички видове мрежи с Ай Пи адреси, които ще раздава системата. Разделението е по групи, по скорост, по дилър и име

  Модул Услуги

  През този модул се настройват услугите, които ще предлага системата. Услугите се разделят на няколко групи като например: Кабелен интернет, Пощенски кутии, FTP достъп, Наети линии и т.н.

  Настройките за всяка една услуга са много, с цел лесното присъединяване на допълнителни параметри към услугите:

  Име; Група; Описание; Инсталационна такса; Месечна такса; Валута (EUR/BGL/USD); Такса допълнителен трафик

  Тип на месеца – плаващ или фиксиран

  Предупреждение за плащане в дни

  Толерантност – колко дни след изтичане на плащането да бъде преустановена услугата

  Колко Ай Пи адреса да има включени в услугата

  Да има ли USERNAME и ако има, какъв тип да бъде RADIUS/E-MAIL/FTP и т.н.

  Модул Квартали

  В този модул се въвеждат адресите на клиентите по даден макет. Ако фирмата оператор работи в определен квартал, например Младост 1, то може да се опишат всички блокове в този квартал. Впоследствие, на клиентите ще се въвеждат адреси според посочения макет от вида: квартал, блок, коментар. На всеки вписан блок можете да укажете какви са техническите възможности за кабелен интернет по кабелната телевизия, за кабелен интернет по ЛАН, за кабелна телевизия и т.н. По този начин при въвеждане на клиент в този блок, преценявате дали имате техническа възможност да осигурите желаната услуга

  Модул Договори

  Описва различните видове договори, които могат да се обвързват с услугите предлагани на клиентите. Има възможност за отпечатване на договорите

  Модул Дилъри

  Описват се видовете търговци, с права за създаване на свои клиенти и свои оператори. Всеки дилър има собствени оператори – това са администраторите, които ще добавят клиенти, ще извършват плащания и операции свързани с обслужването на клиентите. За самият дилър се вписва следната информация:

  Име; Адрес; Телефон; Факс; Имейл; Коментар; Фирма; Булстат; Данъчен номер; МОЛ; Адрес на фирмата; Регистрация по ДДС – ДА/НЕ; Банка; Банков код; Сметка, в която ще получава плащанията от клиентите си

  Модул Защита

  Защита по Ай Пи адрес – в първоначалния си вид, след инсталацията, системата е достъпна от всички Ай Пи адреси, който са свързани към нея. С този модул може да бъде осигурен достъпа само от определени Ай Пи адреси и така да се защити системата, дори ако администраторска парола бъде открадната. Това означава, че системата е използваема само от определени работни станции, чиито Ай Пи адреси сте описали тук

  Модул FREEFTP

  Този модул позволява да пуснете регистрация на FTP достъп до ваш сървър. Посредством специална страница, Вашите клиенти ще могат да се регистрират и осигурят желания достъп. Към модула е включена и клиентската част за регистрация както и търсачка за самият сървър. Регистрацията има определени филтри, които могат да се настройват в зависимост от Вашите нужди – например, възможност да изискате регистрация само от определени Ай Пи адреси или клиенти, които имат определен Имейл

  Модул Оператори

  Това са администраторите в системата. Тук описвате техните имена, пароли и права за достъп. Системата е разработена гъвкаво като за всеки оператор, задавате изключително точно правата, от които той се нуждае. Например, касиерът в офиса ще има възможност да отразява само плащания, без възможността да добавя технически параметри към услугите. Техническата поддръжка в офиса Ви ще променя параметрите на услугите, но няма да отразява плащания, добавя нови услуги, да наблюдава баланса в касата. За операторите, които ще имат права за добавяне на услуги, има възможност за ограничаване на услугите със списък. Така определени услуги ще бъдат достъпни само от някои оператори

  Модул LOG

  Този модул поддържа пълна история на системата като записва всяка промяна в нея. Въведено плащане или изтрит Ай Пи адрес, сменено име на клиент и т.н. Така по всяко време имате достъп до данните кой, какво е направил и от къде го е направил


  Всичко описано до тук, не е пълната функционалност към системата

  При необходимост, билинг-системата може да бъде преработена специално за нужди Ви, ако това, което е направено до момента не Ви задоволява