Ай Пи Телевизия

      Ай Пи Телевизията е услуга с гарантирано качество за крайни абонати предоставяна чрез интернет протокол. Тя предлага различно мултимедийно съдържание (видео, аудио, данни или интерактивни приложения). С Ай Пи телевизията могат да бъдат предоставяни и много други услуги като гледане срещу заплащане (Pay-per-view), гледане на поискване (Content On Demand), и др. За да се възползвате от услугата е необходимо да се снабдите с приемник (set top box - STB) от марката MAG 250. Приемниците можем да предоставим след предварителна заявка за конкретна бройка.

    Помощ за настройка на приемник, за Ай Пи Телевизия

    Включете устройството в телевизора като използвате HDMI кабел или аудио/видео кабел (червено / бяло / жълто). Включете кабела за интернет. Ако връзката за интернет минава през рутер или интернет доставчик, който раздава автоматично Ай Пи адреси (DHCP), устройството ще си вземе адрес автоматично и ще направи опит да си обнови системния софтуер (firmware). Не изключвайте устройството докато трае този процес, след което то ще се рестартира автоматично. Не е нужно да изпълнявате никакви действия. Изчакайте да се появи "вградения портал" с икони за "Home media", "IPTV channels", "Internet browser" и други. Отворете иконата "System setings". Въведете настройките за съответния оператор.